Komplexní obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi jako centra kulturního života

Obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi dokončena

Po pěti měsících intenzivních prací byla na přelomu září a října dokončena komplexní obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi a jeho okolí. V rámci projektu financovaného z ROP Severozápad byla provedena kompletní nová střecha včetně oprav krovů, věžičky i hlavní věže, nová fasáda, obnova všech oken a dveří, vnitřní výmalba kostela, elektroinstalace, nové dřevěné schodiště na kůr a podlaha kůru a zvonice. Výraznou proměnou prošlo také okolí kostela – byla opravena kaple a ohradní zeď, v areálu bývalého hřbitova byly provedeny terénní úpravy, nové chodníčky, umístěny lavičky a odpadkové koše a provedena nová výsadba. V kostele se budou konat pravidelné bohoslužby, ale plánován je také kulturní a společenský program – koncerty, výstavy a další akce, o kterých vás budeme na našich stránkách průběžně informovat. Obnovený areál určitě stojí za návštěvu! 

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

 

Napsal(a)

Aktuálně

neděle, 28 červen 2015 02:21
 •   15. prosince v 18.00 hodin pořádá ZUŠ v Žatci adventní koncert v klášterním kostele.

   

 • 16. prosince - Zpovědní den ve farnosti
  Mše svatá v 8.00 v děkanském kostele. Příležitost k přijetí svátosti pokání od 9.00 do 11.00 hodin na faře. Večerní mše sv. již nebude.

   

 • 24. prosince na Štědrý den budou bohoslužby:

  v děkanském kostele v Žatci v 8.00 hodin (mše svatá - 4. neděle adventní)

  v děkanském kostele v Žatci v 16.00 hodin (mše svatá - půlnoční)

   

 • 26. prosince v 15.00 hodin se koná Koncert vánoční hudby v kostele sv. Václava ve Staňkovicích.

 •  

  31. prosince
  v děkanském kostele v Žatci v 8.00 hodin (mše svatá – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa)

  v děkanském kostele v Žatci v 16.00 hodin (mše svatá – Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku)


--------------------------------------------------------------------------

V klášterním kostele Korunování Panny Marie v Žatci,  na Podměstí v Žatci v kostele sv. Václava,  v kostele sv. Václava v Radíčevsi ani v kostele sv. Václava ve Staňkovicích mše svaté do odvolání nejsou. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Komplexní obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi jako centra kulturního života

Komplexní obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi jako centra kulturního života byla dokončena

 

Napsal(a)

Komplexní obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi jako centra kulturního života

Obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi zahájena

V květnu tohoto roku byly zahájeny stavební práce na dlouho očekávané obnově kostela sv. Václava v Radíčevsi. Farnost na tuto akci získala podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu Severozápad. Projekt s názvem „Komplexní obnova kostela sv. Václava v Radičevsi jako centra kulturního života“ má registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/77.01226. Celkový rozpočet projektu se předpokládá ve výši 7 560 000 Kč, přislíbená dotace bude činit 6 426 000 Kč.

Smyslem projektu je nejen zachránit tuto kulturní památku, ale především ji naplnit novým životem. Za tímto účelem byla v rámci projektu navázána spolupráce s mnoha subjekty, mezi které patří např. MAS Vladař o.p.s., Základní umělecká škola Žatec, ZŠ Komenského a ZŠ Petra Bezruče či MŠ Žatec. Podporu projektu vyjádřil také osadní výbor Radíčeves i zastupitelstvo města Žatce.

Pokud vše půjde podle plánu a stavební práce budou ukončeny dle uzavřené smlouvy, tak již poutní slavnost sv. Václava bude „v novém“. Následně se můžete kromě pravidelných bohoslužeb těšit na koncerty, výstavy a další společenské akce, které se budou v areálu kostela konat. 

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

 

 

 

Napsal(a)