Kněží

1899 - 1945

ThDr. P. Ignác Josef Preiss O. Praem

Narodil se 20. března 1870 v Mladé Boleslavi. Řeholní sliby složil v Praze na Strahově 25. května 1890 a vysvěcen na kněze byl 16. června 1893. V létech 1895 – 1898 byl kaplanem v Jihlavě a od roku 1899 – 1945 byl kaplanem, administrátorem a děkanem v Žatci, v posledních létech pak v Charitním domově na Moravci, kde 26. března 1966 zemřel. Pohřben byl 29. března 1966 na hřbitově na Moravci.

 

1945 – 1956

Arciděkan Gerlach Josef Mazal

Ze Žatce přeložen do Klapý pod Hazmburkem.

 

1956 – 1964

Kanovník Ignác Stodůlka

Narodil se 31.7.1903 v Ořechově u Uherského Hradiště. Vysvěcen na kněze byl 5.7.1930. Potom působil na různých místech olomoucké arcidiecéze a od r. 1951 v duchovní správě litoměřické diecéze. Na sídelního kanovníka byl instalován 22.2.1955 v Litoměřicích. Od 22.6.1956 do 31.7.1964 byl administrátorem děkanského úřadu v Žatci. Od 1.8.1964 administrátorem v arciděkanství v Liberci, kde 14.8.1964 zemřel.

 

1964 – 1969

P. František Kolář

Nar. 1.12.1915 ve Lhotě u Pechova, okres Písek. Vysvěcen na kněze byl 29.6.1941. Působil jako kaplan v okresech Mělník, Jičín a Semily. Od 1.9.1946 byl administrátorem děkanského úřadu v Postoloprtech, od r. 1956 v Chomutově, od r. 1958 v Trmicích u Ústí n.L., od r. 1961 v Jirkově a od 1.8.1964 do 30.4.1969 v Žatci. Zároveň byl vikářem lounského vikariátu. Dne 1.5.1969 byl přeložen do Chomutova, kde 16.8.1980 zemřel.

 

1969 - 1998

P.Hroznata Jan Svatek O. Praem

Narodil se 16. dubna 1916 v Sedleci, do řádu premonstrátů vstoupil 1. října 1935, kněžské svěcení přijal 29. června 1940. Působil jako kaplan v Bohušovicích, v Družci, v Nebušicích a v Jihlavě, jako farář ve Staňkovicích a Bohušovicích. Od roku 1952 v PTP, poté v letech 1955 – 1960 ve vězení pro víru. Po propuštění směl do roku 1969 pracovat jen v civilních zaměstnáních. 30 let působil jako děkan v Žatci v Litoměřické diecézi. Od roku 1998 vypomáhal ve farnosti sv. Norberta ve Střešovicích. Posledních několik let prožil v péči Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Zemřel 5. ledna 2008 v Praze – Řepích.

     

Rozhovor s politickými vězni, mezi kterými je i P. Hroznata Jan Svatek

Pribehy 20. stoleti,  Český rozhlas - Rádio Česko, 11.3.2007;  Český rozhlas 1 - Radiožurnál, 4.6.2007

(odkaz na http://www.rozhlas.cz)

 

Rozhovor s P. Hroznatou Janem Svatkem

Paměť národa - rozhovor v nezkrácené podobě a další dokumenty

(odkaz na http://www.pametnaroda.cz)

 

Rozhovor s P. Hroznatou Janem Svatkem „MÁM KRISTA PÁNA RÁD!“

Martinoviny - leden 2008, str. 4 - 5

Martinoviny -únor 2008, str. 6 - 7

 

od r. 1998

P. Augustin Josef Špaček O. Praem

 

 

KAPLANI ŽATECKÉ FARNOSTI

15.6.1945 - ???
P. Radomír Petr Holakovský

31.8.1954 - ???
P. Václav Jan Černín

1.9.1954 - 31.7.1955
P. Rudolf Hevera

1.8.1955 - 31.8.1956
P. František Kubát

1.9.1956 - 28.2.1957
P. Josef Bouček

1.3.1957 - 29.1.1962
P. Jan Galbavý

31.7.1962 - ???
P. Milan Bezděk

1.3.1964 - 31.8.1964
P. Antonín Pospíšil
Od 1.9.1964 administrátorem farnosti Nové Sedlo

1.7.1966 - 31.1.1969
P. Antonín Audy

20.2.1969 - 30.4.1969
P. Hroznata Jan Svatek O.Praem

1.5.1969-31.8.1970
P. Ludolf Jaroslav Stavinoha O.Praem
Od 1.9.1970 administrátorem ve Staňkovicích

1.8.1969 - 31.10.1970
P. Pavel Bohumil Petřina O.Praem
Od 1.11.1970 administrátorem farnosti Kněžice

1998 - ???
P. Marek Ivan Záleha O.Praem

 

 

share this item
facebook googleplus linkedin rss twitter youtube
Navštíveno
Přečteno 16207 krát
Naposledy změněno
sobota, 21 březen 2015 17:48