Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
středa 21 září 2022, 18:00

   Sv. Matouš, apoštol a evangelista (+ kol. r. 70), narozený v Kafarnau, syn Alfeův Levi. Na výzvu Kristovu „Pojď za mnou!“ opouští pohodlné a výnosné zaměstnání výběrčího poplatků, je přijat do sboru apoštolů a zanechává jednou světu cenný literární odkaz, „radostnou zvěst“ v aramejštině. Jeho jméno Matouš znamená „Dar Hospodinův“. Podle podání jsou Sýrie, Persie a Etiopie vděčny za jeho apoštolskou činnost, která byla dovršena svědectvím krve věrnosti Kristu; byl proklán oštěpem.

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Klášterní kostel Žatec