Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
neděle 24 červenec 2022, 18:00

Sv. Bartoloměj (Natanael tj. „Bůh dal“),  syn Tolmajův z Kány Galilejské, pravý a bezelstný Izraelita, jak ho ohodnotil sám Kristus. „Ty jsi syn Boží, král izraelský“ je ohodnocení, které dává zase svému Mistru. K němu ho přivedl přítel apoštol Filip. Po rozchodu apoštolů působil v „Arábii Šťastné“, tj. v Indii, kde podle podání zanechal aramejský opis evangelia sv. Matouše. Ve Velké Arménii, Frýgii a Lykaonii se připomíná rovněž jeho apoštolská působnost. V Arménii uzdravil královskou dceru, získal ji i krále pro víru, ale králův bratr a pohanští kněží projevili své nepřátelství, apoštol byl vězněn, mučen, zaživa mu byla stažena kůže z těla a nakonec byl ukřižován. Ostatky byly později přeneseny do Říma a odpočívají v kostele na ostrově v Tibeře.

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

 

Místo Klášterní kostel Žatec