Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Památka sv. Marty, Marie a Lazara
pátek 29 červenec 2022, 18:00

   Sv. Marta (aramejsky „paní“), sestra Lazarova (+  r. 84)  a Mariina z Bethanie. V Evangeliu ji chválí sám Ježíš jako pečlivou hospodyni a vzornou Hostitelku. Na její prosbu Ježíš bratra vzkřísil. Podle tradice, udržované ve Francii, připlula později s bratrem do Marseille, kde byl Lazar biskupem a Marta dožila v ústraní. Evangelium Lukášovo ji zvěčnilo výrokem s mírnou stížností: „Pane, je ti jedno, že mě má sestra nechala samotnou obsluhovat? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ (Lk 10,38). Podobně Jan (11,32) zachytil její přímluvu, která směřovala ke vzkříšení Lazarovu: „Pane kdybys tu byl býval, můj bratr by neumřel, ale vím dobře i teď, že ať bys požádal Boha o cokoliv, Bůh ti to dá.“ Na ujištění Ježíšovo: „Tvůj bratr vstane,“odpovídá: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ A jednoznačně vyjadřuje svou víru: „Pane, věřím, že jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Klášterní kostel Žatec