Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
úterý 26 červenec 2022, 18:00

Sv. Jáchym a Anna, podle prastarého ústního podání rodiče Panny Marie. Joachim (Joakim) = „Hospodin napřimuje“, nebo „dává povstati“; Anna (Channá) znamená „milost“. Úcta k nim vyvěrá z úcty k dceři Neposkvrněné, vždyť v lůně sv. Anny se událo tajemství Neposkvrněného Početí. O Jáchymovi východní podání, zaznamenané sv. Epifaniem a Janem Damašským, udává, že rozděloval výtěžek svého jmění na tři díly; chrámu, chudým a vlastní potřebě. Úcta k sv. Anně je doložena již od 8. stol. na Východě.

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Klášterní kostel Žatec