Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Svátek sv. Marie Magdalény
pátek 22 červenec 2022, 18:00

   Sv. Marie Magdaléna, kajícnice z městečka Magdaly na břehu jezera Genezaretského. Náležela k ženám, které byly součástí sboru „učedníků“ Ježíšových, doprovázely ho a posluhovaly mu i apoštolům. Stála u kříže při smrti Kristově, byla při jeho pohřbu a šla s ženami „toho dne po sobotě“ ke hrobu s vonnými mastmi, aby dokončila jeho pohřeb. Jí první se ukázal po vzkříšení a pověřil posláním k apoštolům. Praví se o ní, že z ní dříve Ježíš vyhnal sedm zlých duchů. Bývá ztotožňována s ženou hříšnicí, která v domě Šimona „Malomocného“ pomazala vonnou mastí nohy Ježíše, když je předtím umyla vlastními slzami. Jde zřejmě o ženu, která vlivem Ježíšovým zanechala lehkomyslného života a pokáním dokazovala své obrácení.

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Klášterní kostel Žatec