Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy - doporučený svátek
úterý 05 červenec 2022, 08:00 - 18:00

   Sv. Cyril (Konstantin, + r. 869), věrozvěst, Řek, narozen v Soluni, nejmladší ze sedmi dětí, urozené rodiny, nadaný, učil se v Cařihradě s císařským princem, zván „Filozof“. Vysvěcen na kněze, byl knihovníkem při chrámu Sv. Moudrosti, učitelem filozofie, pobyl v klášteře na Olympu, na misii u Chazarů (na Krymu) získal ostatky sv. Klementa a s bratrem Metodějem byl r. 863 vyslán na Moravu. Vytvořil hlaholské písmo, do staroslověnštiny přeložil s bratrem liturgické knihy a značnou část Písma sv. Když byli bratři v Římě, získali schválení bohoslužby v jazyce slovanském. Konstantin onemocněl, vstoupil do kláštera, přijal jméno Cyril, po padesáti dnech zemřel a byl ve věku 42 let pochován v kostele sv. Klementa v Římě. Celá jeho osobnost vyzařovala svatost a vnitřní velikost.

   Sv. Metoděj (+ 885), věrozvěst, Řek, ušlechtilého vzezření, byl nějaký čas místodržitelem, odešel do kláštera na Olymp, v jiném klášteře byl představeným, až byl s bratrem Konstantinem poslán na Moravu. Tehdy byl jáhnem. Při prvním pobytu v Římě posvěcen na biskupa misionáře. Při návratu se zastavil u knížete Kocela v Panonii, který zamýšlel obnovit srěmské biskupství a požádal Metoděje, aby záležitost projednal v Římě, byl tehdy jmenován arcibiskupem panonským a metropolitou. Úspěchy ztrpčila závist duchovních knížat a nepřízeň knížete Svatopluka. Dva a půl roku byl vězněn, vytrpěl tak mnoho, že si zaslouží název mučedníka. Znovu se musel odebrat do Říma, aby obhájil svou pravověrnost a slovanskou bohoslužbu. Podnikl ještě cestu do Cařihradu, dokončil překlady Písma sv. (až na knihy Makabejské). Muž ideálního svatého

smýšlení, zemřel na Velehradě asi šedesátiletý.

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Děkanský kostel Žatec