Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE
čtvrtek 23 červen 2022, 18:00

Narození Jana Křtitele, „předchůdce“ Krista a ohlašovatele údobí spásy. Okolnosti narození podrobně vylíčil sv. Lukáš (1,5), který pro literární záznam „všechno důkladně vyzvěděl“. Otec Zachariáš, kněz třídy Abiášovy, byl předem obeznámen s tou skutečností poslem Božím, který se mu představil jako Gabriel. Stalo se to při oběti kadidlové v chrámě, bylo zdůrazněno jméno: „Jahve je milostiv“, velikost před Bohem a úkol obrátit a připravit Pánu lid pohotový. Zachariáš chce znamení jistoty, to se obdivně uskuteční vlastní němotou. Matka Alžběta z dcer Áronových se těší, že z ní byla sňata příhana neplodnosti, i mnozí se radují z narození a vyslovují: „Co z toho dítěte bude? Je posvěcen už v matčině životě.“ Ježíš se později (Mt 11,11) o Janovi vyjádří: „Mezi narozenými z ženy nevystoupil nikdo větší nad Jana Křtitele…on je Eliáš, který má přijít“.

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Klášterní kostel Žatec