Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
úterý 21 červen 2022, 18:00

   Sv. Alois Gonzaga, student bohosloví v Tovaryšstvu Ježíšovu (1568 – 1591), Španěl ze starého rodu Gonzagů, rázný, nepřítel změkčilosti a polovičatosti. Třináctiletý byl panošem králevicovým. Poznal lesk knížecích i královských dvorů španělských i italských, ale zůstal mravně neporušený, svět si ho nepodmanil. Toužil po vstupu do Tovaryšstva Ježíšova, dohadování s otcem nebylo však snadné, tento sám nakonec napsal do Říma, aby byl syn přijat, ale neodpustil si, aby ještě znovu nepřipomněl, že by měl mít poslušný syn ohled na otcovu nemoc a budoucnost rodu. V římském domě noviciátním se Alois rád podřídil nejpřísnější kázni. V době moru si vyprosil, aby směl ošetřovat nemocné, nakazil se a třiadvacetiletý, na prahu řeholního života zbožně zemřel. Je patronem studujících.

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Kostel sv. Václava Žatec