Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Památka sv. Barnabáše, apoštola
sobota 11 červen 2022, 18:00

Sv. Barnabáš – „čestný“ apoštol z Kypru (+ 60 nebo 62). Jméno znamená „Syn útěchy“ a uvádí se i jeho druhé jméno Joses (Josef), byl „levita“, tj.

z kněžské rodiny a mohutné postavy. Do Jeruzaléma přišel pravděpodobně za vzděláním, byl přijat do sboru dvaasedmdesáti učedníků. Muž dobrý, plný Ducha sv. a víry, prodal pole a peníze dal k dispozici apoštolům. Ujal se apoštola Pavla a doprovázel ho na první apoštolské cestě. V Lystře s ním byl účastný na uzdravení chromého, na sněmu jeruzalémském podával po Petrovi a Pavlovi zprávu, jak i pohané přijímají nauku Kristovu. S evangelistou Markem odešel na Kypr a podle podání tam byl od židů ukamenován. Od prvních křesťanských dob má čestný název „apoštol“.

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Klášterní kostel Žatec