Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
neděle 05 červen 2022, 08:00

Deset dnů očekávání příchodu slíbeného Utěšitele se dovršilo, když byly právě svátky letnic. Ty připomínaly padesát dnů cesty národa vyvoleného na svobodě, kdy na Sinaji bylo zřetelně dáno desatero mravních příkazů za hukotu, troubení, hřmění a blesků. V skrovném večeřadle jeruzalémském se učedníkům shromážděným s matkou Ježíšovou hukotem ohlásil slíbený Duch pravdy a zableskl se nad každým jako ohnivý jazyk. To viditelně oznamovalo neviditelnou proměnu mocí Ducha síly, statečnosti a darem promlouvání cizími řečmi. Nezvyklý zvukový jev přilákal zvědavý zástup, ke kterému pronesl Petr nebojácně svatodušní promluvu. A účinek? „Proniklo jim to srdce a ptali se: Bratři, co máme dělat?“  „Obraťte se!“ zněla odpověď, „a dejte se pokřtít…, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha sv. …“ A těch, kteří se k nim přidali, bylo na tři tisíce (Sk 2,37).

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Děkanský kostel Žatec