Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Památka sv. Justina, mučedníka
středa 01 červen 2022

Sv. Justin, filosof a mučedník (kol r. 100 – 165). Řek rodem ze Sichemu v Samařsku. Studoval v Malé Asii jednotlivé filosofické směry, až dospěl ke křesťanství a dal se pokřtít. V Římě hájil křesťany proti pomluvám a poslal jejich obranu – apologii – císaři Antoniovi Piovi. Ten potom v pronásledování ustal. V druhé apologii, věnované Marku Aureliovi (když byli zavražděni tři nevinní křesťané bez zákonité příčiny), opět dokazoval, že jsou křesťané pomlouváni a stíháni pro pravdu a ctnost. Napsal Dialog (Rozmluvu) s židem Trifonem. Jeho spisy jsou cenným dokladem učení církve v poapoštolské době, o tom, jak se konala bohoslužba a udílely svátosti. Spolu s šesti jinými byl od svého odpůrce Krescencia udán, odsouzen k bičování a stětí.

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)