Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Svátek Navštívení Panny Marie
úterý 31 květen 2022, 18:00

 Svátek věnuje pozornost setkání Matky Mesiáše s matkou svatého Jana Křtitele, Ježíšova Předchůdce. „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle. Byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?““ (Lk 1,39-43)

   V Čechách se slavil tento svátek poprvé 28. dubna 1378 a zavedl jej arcibiskup Jan z Jenštejna. R. 1389 na jeho naléhání rozšířil papež Urban VI. jeho slavení pro celou církev a stanovil, že se bude slavit 2. července. Při úpravě kalendáře podle ustanovení II. vatikánského koncilu 1969 bylo přihlédnuto k přání Jana z Jenštejna, aby se svátek slavil v době mezi Zvěstováním Páně a Narozením Jana Křtitele. Zároveň jím vrcholí měsíc květen, věnovaný v lidové zbožnosti úctě Panny Marie.

   Každá doba má jiný ideál ženství, ale i jiný ideál církve. Z této události bychom mohli odvodit ideál ženy a ideál církve pro dnešní dobu. O slavnosti Zvěstování Páně 26. března jsme si připomínali, jak archanděl Gabriel Marii oznamoval, že se má stát Matkou Božího Syna a že její příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je již v šestém měsíci.(Lk1,26-37) Maria se právě dověděla velikou zvěst pro sebe. Bude maminkou, matkou Vykupitele. Ale přitom slyší o stárnoucí příbuzné Alžbětě, že je už v šestém měsíci. Co udělá? Neřekne si: „Co je mi teď do všech tetiček, musím myslet na sebe.“ Naopak: Živě si představí, že první dítě pro ženu kolem padesátky není žádná maličkost, a hned se vydá za ní. Proč? Aby se nechala obdivovat, obsluhovat? Kdepak! Aby mohla Alžbětě posloužit a být při ní v těžkých chvílích až do porodu. To je ideál ženy a církve pro dnešní dobu: obraz ženy a církve sloužící.

Převzato z knihy: Mariánské svátky během liturgického roku  Helena Švubová:  ( MCM Olomouc 2008)

 

Místo Kostel sv. Václava Žatec