Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek
čtvrtek 26 květen 2022, 18:00

Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

   Nanebevstoupení Páně

 

   Když se naplnil čas (příslibu Božího o spáse lidstva), zaměnil Syn Boží slávu, kterou měl u Otce, za pobyt na naší nepatrné planetě a jako člověk zakusil všechno lidské, podobný nám ve všem kromě hříchu. Podstoupil i potupnou smrt (zástupnou za nás), zanechal zde nauku a prostředky k našemu posvěcení, základy společenství věřících (církev) a po splnění vůle Boží se navracel zpět k Otci. Neokázale, s posledními pokyny, aby vyslanci – apoštolové – pokračovali v jeho díle a s příslibem posily od Ducha Utěšitele, kterého měli očekávat, jim žehnal a vystoupil na nebe. Zůstalo po něm tolik ušlechtilého a ujištění, že znovu přijde.

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Klášterní kostel Žatec