Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Svátek sv. Matěje, apoštola
sobota 14 květen 2022, 18:00

Sv. Matěj (Bohdan), apoštol (+ kol. r. 61). Podle Skutků apoštolů (1, 21) patřil k těm mužům, kteří chodili s apoštoly po celou dobu od křtu Janova až do odchodu Krista na nebe. Když  byl doplňován sbor apoštolů místo Jidáše, byli navrženi Josef Barsabáš,  Justus a Matěj, losováním byl zvolen Matěj. Tradice mluví o jeho působení v Palestině, v v Malé Asii, v Severní Africe v Núbii a v Etiopii (Habeši). Sv. Jeroným uvádí, že tam zemřel, jiní, že byl r. 61 od židů kamenován a sekerou sťat. Jeho svátek se dlouho slavil 21. února. Císařovna Helena dala jeho ostatky přenést do Trieru (Trevíru).

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Klášterní kostel Žatec