Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
úterý 03 květen 2022, 18:00

Sv. Filip a Jakub, apoštolové (+ asi 62). Filip pocházel z Betsaidy, odkud byl i Petr a Ondřej. Na výzvu Ježíšovu: „Pojď za mnou“ se stal jeho učedníkem den po tom, co byl povolán Petr a získal Natanaela (Bartoloměje), ve sboru apoštolů je vždy uváděn před Bartolomějem. Měl odvahu se ptát Krista, když jiní mlčeli a zrovna tak nechápali jako on. Územím jeho apoštolské činnosti byla Frýgie v Malé Asii. Podle tradice byl za císaře Domiciána v Hierapolis ukřižován a na kříži ještě kamenován.

   Jakub „Mladší“, pravděpodobně syn Alfeův a Marie – příbuzné Matky Páně, bratr apoštola Judy Tadeáše, Šimona a Josefa. Žáci apoštolů si přáli vidět jeho tvář v domnění, že je jistě podobný Kristu, když přece byli příbuzní. Byl po Petrovi prvním biskupem jeruzalémským a nazýván vedle Petra a Jana „sloupem církve“. Napsal list určený hlavně křesťanům mimo Palestinu a vyslovil v něm originální: „Víra bez skutků (lásky) je mrtvá.“ Pro přísný život požíval velké úcty i u Židů, na pokyn velekněze Annáše II. svržen z věže chrámové, kamenován a sochorem ubit (r. 62).

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Kostel sv. Václava Žatec