Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE - zasvěcený svátek
sobota 01 leden 2022, 08:00

Svrchovaná moudrost a dobrotivost Boží chtěla uskutečnit mravní záchranu – vykoupení lidstva. Poslala proto svého Syna a ten „pro nás a pro naši spásu sestoupil s nebe. Skrze Ducha sv. přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem“. Maria má ve společenství věřících – církvi – po Kristu místo nejvyšší a nám je zároveň nejbližší. Církvi je vzorem pro svoje dokonalosti a jedinečný vztah ke Kristu. Proto ctíme Marii jako pravou matku Syna Božího a Spasitele pro její poslání a důstojnost s láskou prvořadou a prvního dne roku. R. 431 bylo na obecném sněmu v Efezu zásluhou sv. Cyrila Alexandrijského proti Nestorovi slavnostně prohlášeno, že P. Marii přísluší název „Matka Boží“.

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

Místo Děkanský kostel Žatec